Fax:06/29-410-263   Ajánlat !  Utazz  MINIBUSSZAL ! 06/30-9775-609

Nézd ki az úticélt- szedd össze az ismerősöket, rokonokat,barátokat,és kérj árajánlatot itt az Űrlapomon ! klikk IDE ! ÁRAJÁNLAT KÉRŐ ŰRLAP KITÖLTÉSE


 

 

Buszos Kirándulás ÖTLET 
Krasznahorka ,Betléri kastély ,Szlovákia  .. mikrobusz,minibusz bérlés sofőrrel 06-30-9775-609

Fotó: Krasznahorka vára

Krasna Horka vára

 

 

 

Krasznahorka büszke vára,
Rászállott az éj homálya,
Magas tornyán az őszi szél
Régmúlt dicsőségről mesél.
Olyan kihalt, olyan árva
Rákóczinak büszke vára.

Harcosai rég pihennek,
A bujdosó fejedelemnek.
A toronyból késő este
                                      Tárogató nem sír messze.
                                      Rákóczinak dicső kora
                                      Nem jön vissza többé soha.

 
 
Krasznahorka /büszke / vára !+Betléri kastély és kastélykert Szlovákia !

Bármikor, BUSZrendelés,megbeszélés  alapján! 0036-30-9775-609    

Fotó: Krasznahorka   /büszke/  vára !

Krasznahorka vára

 

Fotó:      Betléri Kastély !

Betléri kastély

 

Krasznahorka vára

Az Andrássy család középkori fészke

         A festői szépségű gömöri tájat hosszú időn keresztül emlegették kis Európaként, illetve kis Magyarországként. Hegyei, völgyei és városkái történelmünk - Európa történelmének színhelyei voltak. A második világháború alatt és után kulturális örökségünkre kemény csapást mért a sors és az elkövetkező időszak.

A gazdagon virágzó kultúra alapjaira épült "örök" szocialista rendszer sem tudta elnyelni, megsemmisíteni azt, amit az őseink hagytak ránk. Napjainkban néhány, teljes épségében fennmaradt várban gyönyörködhetünk csupán, ezek egyike éppen Krasznahorka vára.

A vármúzeum gazdag gyűjteménye és építészettörténeti fejlődése szinte a világ minden tájáról vonzza a látogatókat. Tartsanak velünk Önök is egy sétára, mely történelmünket, kulturális és művészeti örökségünket tárja elénk az Andrássy család középkori várának segítségével!

Video: Krasznahorka büszke vára

 

 

 

 

 

Mit láthatunk Krasznahorka várában?

         Ahogy a bevezetőben már utaltunk rá, Krasznahorka azon néhány Szlovákia területén fennmaradt profán műemlékek egyike, amely nem esett áldozatul a háború alatti és utáni enyészetnek. A gyűjtemény alapját elsősorban a fegyverek képezik, amelyeket már a 19. században is kiállítottak. Különösen értékesek számunkra a 19-20. század fordulóján készült korabeli felvételek, amelyek az egykori kiállítást dokumentálják.

         A várlátogatás az alsó várban kezdődik, ahol a leginkább figyelemreméltó az eredeti várkonyha az isteni szem képével, amely "az Isten szeme mindent lát" szellemében a lopások ellen volt hivatott védelmet nyújtani. A különlegességek közé tartoznak a kis zeneszalonban kiállított tárogatók, amelyek a pozsonyi születésű udvari hangszermester, Theodor Lotz művei. Az egész világon nyolc ilyen tárogató létezik, ezek közül három Krasznahorkán található.

         Az alsó vár után a felső vár és az északnyugati bástya megtekintése következik, ahol Andrássy Dénesné Franciska grófnő halotti hintaját állították ki. Az 1904-ben készült szecessziós hintó a müncheni Karl Weinberger mester műve.

         Utunk a régi Bebek-időkből származó épületekben és a gótikus toronyban folytatódik, ahol elsősorban a 16-17. századból származó fegyverek kaptak helyet. A gótikus palota termei a 16-17. századi török hódoltság éveit mutatják be. A palota kis helyiségében egy értékes 1450-ben készült faragott reneszánsz szék látható, amely Riminiből, Sigismondo Malatesta hagyatékából származik.

         A gótikus palotaból az összekötő folyosón át az ún. Rákóczi-szárnyba, a középső várba érkezünk. Itt a 17-18. századból származó bútorok értékes gyűjteményét láthajuk. A gyűjteményből kitűnik a 18. század elejéről származó korabarokk szekrény, amely a hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc Serédy Zsófiának adott nászajándéka. A viszonylag szerény hatású teret a családtagok portréi és további zsánerképek teszik színessé. Megtalálhatók itt Vajda Zsigmond, Boruth Andor, Stefan Dorfmeister, Carl von Sales, Francesco Nocile és további művészek alkotásai. A gyűjtemény egyik legértékesebb darabja az 1500-ból származó táblakép, amely Szt.

Oswald angolszász vértanú királyt, az időjárás patrónusát ábrázolja, alkotója Jacop Barbari olasz reneszánsz mester. Figyelmet érdemel a lőcsei klasszicista festő, Czauzik József olajfestménye is, mégpedig nem is művészi színvonala, hanem inkább a rajta megörökített téma miatt. "A hosszú élet titka" című festményen Rovin Jánost és feleségét, Sárát láthatjuk. A képen olvasható magyar nyelvű szövegből megtudjuk, hogy János 172 évig, Sára 164 évig élt, boldog házasságuk pedig 147 évig tartott.

         A következő termek Franciska grófnő életét mutatják be. A Franciska-ereklyemúzeumot férje, Dénes hozta létre 1903-ban, felesége halála után. Itt gyűjtött össze minden olyan tárgyat, amelyeket felesége keze érintett, amelyeken a szeme pihent. Megtalálhatók itt a 18., 19. és 20 századból származó értékes használati tárgyak, a grófnő ruhái, divatcikkei és az ágya is, amelyben 1902. október 26-án Münchenben elhunyt.

         A kis várudvaron keresztül a középső vár földszinti termeibe jutunk, amelyekben Dénes családi sírboltot alakíttatott ki. Itt temették el a család 16 tagját. Az utolsó temetésre 1991-ben került sor, ekkor helyezték örök nyugalomra a betléri ág tagját, Andrássy Ilona grófnőt (1917-1990), aki Budapesten élt. A sírboltban két, a Krisztus utáni 2. századból származó figyelemreméltó antik római szarkofág látható.Az egyik puttókkal és felirattal díszített, ebben nyugszik a 22 éves korában, 1910-ben elhunyt IV. Károly, a másik üres, díszítés és felirat nélküli. A 19. századból szintén szép szarkofágok és sírkőlapok maradtak fenn a kriptában. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az eredileg Andrássy Gyula gróf sírhelye számára készült hatalma márvány domborművet sem, amely Zala György szobrászművész alkotása. A gróf a magyar kormány miniszterelnökeként és Magyarország nádoraként koronázta magyar királlyá I. Ferenc József császárt és magyar királynévá feleségét, a Sissi néven is ismert Erzsébetet. Később az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere lett. Andrássy Gyulát végül tőketerebesi kastélyának parkjában temették el.

         A várlátogatás a kápolnában ér véget, ahol Serédy Zsófia természetes úton mumifikálódott holtteste látható. A kápolna északi és déli falát két hatalmas, gazdagon díszített és színezett, az Andrássy és Pálffy család halotti címere ékesíti.

         Hogy egységes képet kapjunk az Andrássy család történelméről és gazdag hagyatékáról, szinte elengedhetetlen, hogy meglátogassuk a Krasznahorkaváralján található mauzóleumot és képtárat, valamint a betléri Andrássy-kastélyt és nagy kiterjedésű angolparkját.

Forrás: http://www.hradkrasnahorka.sk/index.php?page=hrad&lng=hu

 

Szöveg: Barczi Gyula
Magyar fordítás: Ambrus Tünde

 

 

Hrad Krásna Horka .. Krasznahorka vára

Hrad Krásna Horka .. Krasznahorka vár

 

 

 

 

 

Hrad Krásna Horka .. Krasznahorka vár 
TRAGÉDIA: Leégett Krasznahorka vára!   

2012. március 10. - 14:19
 
A cikk alján a forrás website           

A Parameter nevű szlovákiai internetes oldal tudósítása szerint:

Ég Krasznahorka vára A nagy lángokat délután 16:30-ig sikerült megfékezniük a helyszínre kivonuló tűzoltóknak, jelenleg lokalizálják a kisebb tüzeket. A tetőszerkezet teljesen leégett és összeomlott, a a vár falai azonban úgy néz ki, hogy megmenekültek.
Helyszíni felvétel
Helyszíni felvétel

A tűzhöz a rozsnyói, dobsinai, szepsi és kassai tűzoltókat is riasztották, 16:30-ig a legnagyobb lángokat sikerült megfékezniük.

Krasznahorka község önkormányzata rendkívüli állapotot hirdetett ki 15 órakor a község területén.

Helyszíni tudósítónk közölte, hatalmas lángokkal égett - most már csak füstöl - a vár, amelynek teljesen beomlott a tetőzete.

A megrázó eseményt ezrek nézték végig, tulajdonképpen Rozsnyótól kocsisor áll a főúton.

Az oltásba 10-12 tűzoltókocsi vett részt, a kassai és a rozsnói egységeken kívül önkéntes tűzoltók is segítették a mentést. Délután 16:30-ig a nagy lángok legnagyobb részét megfékezték, jelenleg a kisebb tűzeket lokalizálják.

Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint a vár tetőszerkezete teljesen leégett és beomlott, a várfalakat azonban nagyrészt sikerült megmenteni a pusztulástól. Négy óra előtt pár perccel a helyszínre érkezett a szlovák hadsereg helikoptere is, az oltásban viszont már nem volt szükség rá.

Kigyulladt Krasznahorka váraAz oltás során 1 tűzoltó sérült meg könnyebben.

A feltételezés szerint valószínűleg a várdomb aljában gyulladt fel valamilyen módon a száraz fű. A lángok a várfalakhoz érve felcsaptak a várfoki tetőre és onnét kapott lángra az egész tetőszerkezet.

A vár 1817-ben villámcsapás okozta tűz miatt égett le először

A várat a 13. század második felében a Csetneki és Máriássy család építtette, 1352-ben Bebekek szerezték meg és bővítették. Oklevél 1341-ben említi először. Az 1440-es években Giskra serege foglalta el, majd Hunyadi Mátyás visszavette. 1556-ban I. Ferdinánd serege sikertelenül ostromolta. 1566-ban Schwendi Lázár vette be. 1575-től Andrássy birtok lett, akik 1578 és 1585 között reneszánsz erődítménnyé építették ki, majd 1676-ban pompás palotává alakították.

1678-ban Thököly serege foglalta el, 1685-ben őrsége egy éves ostromzár után adta fel. A Rákóczi-szabadságharc idején a vár urai, az Andrássy fivérek közül öten (István, György, Pál, Miklós és Mátyás) csatlakoztak a kurucokhoz, s csupán Andrássy Péter tartott ki mindvégig a császár hűségén. 1706 őszén rövid ideig Krasznahorka várában tartotta fogva II. Rákóczi Ferenc Forgách Simon grófot, a felkelés utolsó éveiben pedig kisebb létszámú helyőrség is szolgált a várban, melyet Andrássy György csak 1710 novemberében adott fel Peter Viard császári tábornoknak.

1812-ig lakták, 1817-ben a felsővárba villám csapott és legrégibb részei leégtek.

www.parameter.sk/rovat/regio/2012/03/10/tragedia-leegett-krasznahorka-vara


 

 Amennyiben további KÜLFÖLDI UTICÉLOKRA , AJÁNLATOKRA VAGY KÍVÁNCSI, KLIKKELJ ide !

Ha BELFÖLDI UTICÉLOKRA, AJÁNLATOKRA vagy kíváncsi ...  IDE KLIKKELJ !

SZERETNÉL fotókat, képeket nézrgetni ? NÉZZ BE A FOTÓGALÉRIÁMBA ! .. Képeslapként bármelyiket elküldheted, amennyben regisztrálsz a weboldalamon! KLIKK ide a Galéria megtekintéséhez !

 

 

vissza a címoldalra

 


minibusz.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!