Fax:06/29-410-263   Ajánlat !  Utazz  MINIBUSSZAL ! 06/30-9775-609

Nézd ki az úticélt-  szedd össze az ismerősöket, rokonokat,barátokat,és kérj árajánlatot itt az Űrlapomon ! klikk IDE ! ÁRAJÁNLAT KÉRŐ ŰRLAP KITÖLTÉSE

 


Magyar nyelvű Szabadság-betegség tevékenység igazoló lap letöltés :
 
AETR - Vezetési és pihenési idők szabályozása

A közlekedésbiztonság növelése és a gépkocsivezetők vezetési (munka) idejének szabályozása érdekében Genfben, 1970. július elsején az ENSZ Gazdasági Bizottsága kidolgozta " A NEMZETKÖZI KÖZÚTI FUVAROZÁST VÉGZŐ JÁRMŰVEK SZEMÉLYZETÉNEK MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS" - t, vagyis az AETR Egyezményt.

Az AETR Egyezmény célja
Az AETR középpontjában tehát a járművezetők életkorára, a vezetési időre, a vezetés közbeni megszakításokra (szünetekre) és a pihenőidőre vonatkozó előírások vannak.
Az Európai Gazdasági Bizottság a nemzetközi közúti gépjárművezetők vezetési és pihenőidejét a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) elvei szerint határozta meg a közlekedés biztonságának növelése érdekében.
A fuvarozó, szállítmányozó cégek feladata a szállítások oly módon történő megszervezése, hogy a gépjárművezető az előírt szabályokat be tudja tartani.
 
Az AETR törvényt azért kell betartani, hogy hazaérjünk .. haza érjetek !
 

 

LETÖLTHETŐ (ÚJ) TEVÉKENYSÉGIGAZOLÓ LAPOK:

MAGYAR   angol    bolgár   cseh    dán  észt  finn francia

görög  holland  lengyel  lett  litván  máltai  német  olasz

portugál román  spanyol   svéd   szlovák   szlovénEgyezmény tagjai

Az AETR -nek tagja minden EU tagállam és a legtöbb közép- és kelet-európai állam.
Hazánkban 2001. május elsején lépett hatályba az AETR.

Egyezmény végrehajtása
A jogszabály végrehajtására, ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat a kormány, a belügy-, a pénzügy- és a közlekedési miniszter rendeletben állapítja meg.

EU jelAz Európai Unióban az AETR-ben szabályozott munkaügyi (szociális) kérdéseket a Tanács 3820/85/EGK rendelete rögzíti.

Egyezmény hatálya
Az előírásokat mindegyik szerződő fél területén alkalmazni kell minden nemzetközi közúti fuvarozásra, akár szerződő fél, akár bármely más ország területén bejegyzett járművel végzik a fuvarozást.Egyezmény ellenőrzése
Az előírások ellenőrzése (és betartatása) történhet a fuvarozó telephelyén, közúton, határátlépésnél. A telephelyi ellenőrzés munkaügyi és közlekedési hatósági közreműködéssel történik. A közúti ellenőrzést a közlekedési felügyelet és a rendőrség végzi, amely egyrészt a menetíró készülék beszerelését, működését, hitelességét vizsgálja, másrészt a vezetési és pihenési idők betartását. A vezetési idők jelentős túllépése komoly szankciókkal jár, a közlekedési felügyelet szabálysértési hatóságként pénzbüntetéssel sújtja az érintetteteket, illetve gondoskodnak arról, hogy a sofőr ne vezethessen tovább. A nemzetközi közúti fuvarozásban résztvevőknek fel kell készülni arra, hogy magyar közúton is ellenőrizni fogják a vezetési időket, emellett a telephelyen is nyilván kell tartani a vezetési és pihenő időket. A vám- és pénzügyőrség a teherjárműveket nem teljes körűen, hanem szúrópróbaszerűen fogja tételesen vizsgálni a határon, hiszen forgalmas átkelőhelyen ellehetetlenítené a forgalmat. (Kérdések még maradtak: hogyan tudja a határon biztosítani telített parkolónál, terminálnál a kötelező pihenő időt a vám- és pénzügyőrség illetve mi történik akkor, ha a határon araszolgatás, várakozás közben kezdődne a kötelező pihenő idő?)


Menetíró készülék
Az AETR-be beépült az ellenőrző készülék (tachográf) felszerelését és használatát előíró 3821/85/ EGK rendelet. A készülék egy rendkívül fontos forgalombiztonsági eszköz, mert általa lehetséges a sebesség túllépést, a vezetési, a pihenési időre vonatkozó szigorú szabályok betartását regisztrálni, valamint a regisztrált adatokat ellenőrizni. Ezt a rendeletet a közelmúltban módosították (2135/98/EK) a visszaélések csökkentése, a forgalombiztonságának további növelése és statisztikai megfigyelések miatt.
  Heti pihenőidő és tevékenységigazoló lap-Tachográf korong hátoldala - kitöltés ! klikk ide, itt olvashatod !
 
 

Az AETR megállapodás vezetési és pihenőidőre vonatkozó fő előírásai:

 
A MEGENGEDETT LEGHOSSZABB VEZETÉSI IDŐK ÉS VEZETÉSI IDŐ MEGSZAKÍTÁSOK       
Napi vezetési idő    9 óra, kétszer egy héten 10 órára bővíthető      
Heti vezetési idő    54 óra      
Vezetési idő két egymást követő héten    90 óra      
Legnagyobb megszakítás nélküli vezetési idő    4 óra 30 perc      
Vezetési idő megszakításának minimális időtartama    4 óra 30 percnyi vezetési idő után 45 perc vagy 2-szeri megszakításban 15 perc és 30 perc.    


NAPI PIHENŐIDŐ    

  
Egy gépkocsivezető esetén    11 összefüggő óra 24 órán belül, hetenként legfeljebb 3 alkalommal a legkisebb pihenési idő 9 órára csökkenhet (következő hét végéig kompenzálni kell)  

    
Két gépkocsivezető esetén    8 óra minden 30 órás időszakban    

Buszos büntetés Romániában .. Tankcsapda koncert ! De bárhol bele lehet szaladni a NAGY büntetésbe !


Részletes TÁJÉKOZTATÓ az
Áru- és személyszállítást végző gépjárművezetők vezetési és pihenőidejére
vonatkozó előírások 2004. május 01. után AETR
 

 

Az új tevékenységigazoló lap 2010.02.04
Bizonyára Ön is értesült már arról, hogy a tevékenységigazoló formanyomtatvány megváltozott. 2009. december 14-én a Bizottság elfogadta a nyomtatvány módosítására vonatkozó 2009/959/EU számú határozatot.
Az új nyomtatvány használatára vonatkozóan még nincsen egységesen kialakult európai gyakorlat, ezzel kapcsolatban az alábbiak ismertek (az Unió által kiadott 5. számú útmutató alapján):


1. Az igazoló formanyomtatvány használata nem szükséges olyan tevékenységek esetén, amelyeket a menetíró készülék rögzíteni képes. Közúti ellenőrzéskor az elsődleges információforrást a menetíró készülékben rögzített adatok jelentik, és az adatok hiánya kizárólag azzal igazolható, hogy a menetíró készülékben való adatrögzítés, így a kézi adatbevitel objektív okok miatt nem volt lehetséges. Az indokolt gyanú fennállásának esetét kivéve a menetíró készülékben rögzített adatok összességét, szükség szerint a formanyomtatvánnyal kiegészítve minden körülmények között elegendő bizonyítékként kell elfogadni az 561/2006/EK rendelet vagy az AETR- megállapodás előírásainak való megfelelés igazolására.

2. A „szabadságon volt vagy pihenőidejét töltötte” lehetőséget akkor lehet kiválasztani, ha a járművezető nem vezetett járművet, nem végzett egyéb munkát, nem állt rendelkezésre, nem töltötte éves szabadságnak minősülő szabadságát illetve nem volt betegállományban, beleértve az esetleges részleges munkanélküliséget, sztrájkot vagy kizárást is.

3. A tagállamok a menetíró készülékben való adatrögzítés hiánya esetén nem kötelesek a formanyomtatvány használatát előírni, de amennyiben formanyomtatvány használatát írják elő, akkor érvényesnek kell elfogadniuk ezt a szabványosított formanyomtatványt. Nem írható elő azonban semmilyen formanyomtatvány használata a rendes napi vagy heti pihenőidőkre vonatkozóan.

4. A formanyomtatványt az EU teljes területén, és az EU valamennyi hivatalos nyelvén elfogadják. A formanyomtatvány értelmezését megkönnyíti az egységes formátum, azaz a számozott, előre meghatározott rovatok.

5. A formanyomtatvány valamennyi rovatát géppel kell kitölteni. A formanyomtatvány csak akkor érvényes, ha azt mind a vállalat képviselője, mind a járművezető még az út megkezdése előtt aláírta. Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató járművezetők a formanyomtatványt kétszer írják alá: egyszer a vállalat képviselőjeként, egyszer pedig járművezetőként.

6. Csak az aláírt, eredeti példány érvényes. A formanyomtatvány szövege nem változtatható. A formanyomtatványt nem szabad előre aláírni, és nem szerepelhet rajta kézzel írt módosítás. Amennyiben azt az adott ország jogszabályai lehetővé teszik, a formanyomtatvány fax vagy digitális másolat formájában is elfogadható.

A Magyarországon elfogadott nézőpontokról további információk érhetők el a Nemzeti Közlekedési Hatóság weboldalán a http://www.nkh.hu/kozuti_jarmu/content/view/35/46/lang,hu/ címen.

Angol nyelvű információk az Unió weboldalán: http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/form_attestation_activities_en.htm

 

Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről  
Pdf letölthető innen !
 
 
Menetlevél :

 

A menetlevelet és annak vezetését érintő változás 2008. július 01.-től

 

 

 

 

 

 

A menetlevél vezetési előírásokat, a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (továbbiakban MT rendelet) tartalmazza.

Az MT rendelet 23. § (4) és (5) bek. alapján a közúti forgalomban nem közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és ezekből álló járműszerelvény, valamint autóbusz menetlevéllel vehet részt. Menetlevélként az MT rendelet 2. számú melléklet A), illetőleg C) pontja szerinti vagy olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a) az üzemben tartó megnevezése, székhelye és a gépjárművezető neve, b) a jármű rendszáma, telephelye, c) a rakományra vonatkozó (a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok), illetőleg a szállított személyek számára vonatkozó adatok az indulás, a megállások és az érkezés helyének és idejének, a kilométeróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.

 

Amit a Tachográf használatáról tudni kell!   

Korong illesztése (használatba vétel előtt)

     Használatba vétel előtt a korong hátoldalán lévő „e” számot egyeztetni kell a menetíró fejben lévő „e” számmal.

     A mérési sebességhatárnak (v max) meg kell egyeznie a korongon és a fejen.      Az „e” szám után lévő számnak egyeznie kell a fejben és a korong hátoldalán.

 

A korong kitöltése (gépkocsivezető kötelezettsége a napi indulás előtt és a végzéskor)

  A gépkocsivezető teljes neve (vezetéknév és keresztnév)

   Indulási hely (csak helység név lehet)

   Érkezési hely (csak helység név lehet)

  Kezdő dátum (nap, hónap, év)

  Végző dátum (nap, hónap, év)

   Rendszám

   Végző km.óra állás

   Kezdő km.óra állás

Módkapcsoló használata

Az aktuális tevékenységnek megfelelően a gépkocsivezetőnek manuálisan kell beállítani a vezérlő gombok mindenkori állását. Nem használata, illetve téves használata szabálysértésnek minősül. Rakodásnál, okmányolásnál az egyéb munka jelére kell a kapcsolót beállítani.

Koronghasználat (előző napi korongok)

   A gépkocsivezető köteles magánál tartani az aktuális napi és az utolsó 28 nap valamennyi korongját (feljegyzés, kinyomat), gépjárművezetői kártya).

Betegállomány, szabadság, nem vezetéssel töltött időkről munkáltatói igazolással kell rendelkeznie a sofőrnek, és nála kell hogy legyen az igazolt időszak előtti utolsó vezetési korong is.

Gépkocsivezető kérésére a munkáltató a felhasznált korongokról köteles másolatot adni.

Gépkocsivezetői teendők

Köteles minden vezetési napra tachográf korongot kitölteni és azt eseményszerűen használni

Védeni kell a korongot a mechanikai, illetve hőhatás okozta sérüléstől.

A tachográf meghibásodása esetén a korong hátoldalán köteles az eseményeket kézzel regisztrálni.

A meghibásodást az üzembentartónak köteles jelenteni, akinek kötelezettsége a legrövidebb időn belüli javításról gondoskodni (max. 7 nap).

Szankciókra-Büntetésre- okot adó hiányosságok

Vezetési idő túllépése

Megszakítási idő elégtelensége

Korong kitöltöttségének hiánya

Szabálytalan, nem illesztett korong használat

Menetíró plombák hiánya

Előző napi vezetési korongok hiánya

 

 

 

vissza a címoldalra

 


minibusz.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!